Pokud jste při dopravní nehodě utrpěli zranění, nenechávejte trestnímu řízení volný průběh. Pokud budete pasivní v rámci trestního řízení, může to mít výrazný vliv na výši Vašeho odškodnění za dopravní nehodu.

 

Objasnění dopravní nehody

 

Při vyšetřování dopravních nehod se často používají speciální počítačové programyObvinění mnohdy zpochybňují, že by sami porušili pravidla silničního provozu a za viníka dopravní nehody často označují poškozeného. Ačkoliv má viníka nehody usvědčovat státní zástupce, nespoléhejte se pouze na něj. Ve své činnosti se nemusí soustředit na zdánlivé maličkosti, které však mohou mít dalekosáhlý význam pro Vaše odškodnění. Rozhodně doporučuji, abyste byli v rámci trestního řízení zastoupeni advokátem, který bude dbát o Vaše zájmy.

 

Nabízím bezplatné zastoupení poškozeného v trestním řízení

 

Obětem dopravních nehod nabízím zcela bezplatné právní zastoupení v trestním řízení vedeném proti viníkovi dopravní nehody:

 

 • zdarma Vám popíšu, jak probíhá trestní řízení v případě dopravních nehod a zodpovám Vám veškeré otázky,

   

 • zdarma se seznámím s dopravní nehodou a narovinu Vám řeknu, zdali byly zajištěny veškeré potřebné důkazy,

   

 • zdarma za Vás učiním veškeré potřebné úkony v rámci trestního řízení,

   

 • zdarma budu sledovat stav trestního řízení a Vy tak budete mít průběžné informace o jeho vývoji.

 

V případech komplikovanějších dopravních nehod může být bezplatné zastoupení v trestním řízení podmíněno uzavřením dohody, na základě které budu mít nárok na podílovou odměnu z vymožené částky (zpravidla jde o 10 %). V takovém případě bych Vám svou odměnu vyúčtoval až poté, co budete mít pojistné plnění na svém účtu. Současně platí, že pokud bych pro Vás nevymohl žádnou částku, jsou pro Vás mé služby zdarma.

Pokud chcete využít této nabídky nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte mě!


Výpověď na policii a obět nehody

 

Připojení se s nárokem na náhradu škody

 

V rámci trestního řízení můžete efektivně uplatnit veškeré nároky, které Vám vznikly v souvislosti s dopravní nehodou. Trestní řízení je zpravidla rychlejší než civilní řízení, a navíc nemusíte čelit hrozbě placení nákladů řízení protistraně, pokud by soud Vaše nároky neuznal. Soud navíc nemůže Vaše nároky zamítnout, nanejvýš Vás odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních. Soud však nemůže uložit nahrazení škody obžalovanému, který dopravní nehodu způsobil jako zaměstnanec.

 

Pomohu Vám!

Nevíte, zda se můžete do trestního řízení připojit s nárokem na náhradu škody? Nevíte, jaké máte nároky nebo nevíte jak je prokázat? Kontaktujte mě!

 

 • seznámím Vás s nároky na náhradu škody, 

   

 • poradím, jak Vaše nároky prokázat,

   

 • posoudím, zdali jsou splněny zákonné podmínky pro připojení se k trestnímu řízení,

   

 • uplatním za Vás Vaše nároky v rámci trestního řízení.

 

Veškeré tyto služby poskytuji zpravidla zdarma, protože svou odměnu vyúčtuji obžalovanému nebo  jeho pojišťovně. V případech komplikovanějších dopravních nehod může být uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení podmíněno uzavřením dohody, na základě které budu mít nárok na podílovou odměnu z vymožené částky (zpravidla jde o 10 %). V takovém případě bych Vám svou odměnu vyúčtoval až poté, co budete mít pojistné plnění na svém účtu. Současně platí, že pokud bych pro Vás nevymohl žádnou částku, jsou pro Vás mé služby zdarma.

Pokud chcete využít této nabídky nebo se chcete jen na něco zeptat, kontaktujte mě!

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání

 

Viníci dopravních nehod často usilují o podmíněné zastavení svého trestního stíhání. V takovém případě jim totiž není uložen trest a současně ani nemají záznam v rejstříku trestů. Aby viník nehody zvýšil šance na podmíněné zastavení svého trestního stíhání, mnohdy usiluje o uzavření dohody s poškozeným, na základě které mu poskytne určitou částku nad rámec pojistného plnění. Doporučuji poškozeným, aby vyjednávání a formulaci této dohody konzultovali s advokátem. Ačkoliv je každý případ individuální, přesto mohu poradit, jaká částka je přiměřená a pomohu zformulovat dohodu tak, abyste si nezkomplikovali své postavení při uplatňování svých dalších nároků. 

 

Potřebujete pomoc s vyjednáváním s viníkem dopravní nehody? Anebo trváte na uložení trestu? Kontaktujte mě a já Vám rád poradím jak postupovat v rámci bezplatné konzultace, kterou Vám mohu poskytnout i telefonicky.

 

Jak Vám mohu pomoci

Díky mému zastoupení se již nemusíte obávat toho, že byste v rámci trestního řízení něco zanedbali, nebo že by Vám něco uniklo. Své klienty průběžně informuji o všech podstatných skutečnostech, které proběhly v rámci trestního řízení, a poskytuji jim potřebné vysvětlení. Mohu Vás doprovodit na výslech a poskytovat Vám podporu v průběhu hlavního líčení. Díky znalostem z oblasti dopravy Vám také mohu poskytovat kvalifikovaný náhled na to, jakým způsobem se bude trestní řízení vyvíjet.