Pokud Vám byla při dopravní nehodě způsobena škoda, nemusíte se její náhrady domáhat pouze proti jejímu viníkovi, ale i vůči dalším subjektům. Při některých nehodách se navíc nemůžete náhradu škody uplatňovat ani vůči jejímu viníkovi. Vždy platí, že pokud Vám nahradí škodu jeden z odpovědných subjektů, nemůžete se jí domáhat vůči ostatním.

 

ŘIDIČ – řidič, který způsobil nehodu, je zpravidla povinen nahradit škodu. Vaše postavení je výhodné v tom, že své nároky můžete uplatňovat i v rámci trestního nebo přestupkového řízení. Na rozdíl od provozovatele však řidič odpovídá pouze za zaviněné porušení pravidel silničního provozu. To znamená, že se vůči němu nemůžete domáhat náhrady škody např., pokud k nehodě došlo v důsledku nepředvídatelné technické závady na vozidle. Ale pozor! Řidič za škodu neodpovídá, pokud dopravní nehodu způsobil jako zaměstnanec. V takovém případě musíte škodu uplatňovat vůči jeho zaměstnavateli.

 

PROVOZOVATEL VOZIDLA – za škodu způsobenou při dopravní nehodě odpovídá také provozovatel vozidla, tedy zpravidla jeho vlastník nebo leasingový nájemce. Odpovědnost provozovatele je výrazně širší než v případě řidiče, protože musí nahradit veškerou škodu způsobenou při provozu vozidla. Provozovatel proto musí nahradit nejenom škodu způsobenou porušením pravidel silničního provozu, ale i škodu, ke které došlo např. z důvodu nepředvídatelné technické závady na vozidle. Provozovatel však za škodu neodpovídá, pokud mu bylo vozidlo odcizeno nebo v jiném případě jeho neoprávněného užívání. Pokud by však provozovatel vozidla umožnil svou nedbalostí odcizení vozidla nebo jeho neoprávněné užití, za způsobenou škodu odpovídá.

 

POJIŠŤOVNA – každé vozidlo musí mít sjednáno tzv. povinné ručení, tedy odpovědnostní pojištění, na základě kterého pojišťovny nahrazují poškozeným způsobené škody. Pojišťovna je povinna nahradit škodu jak za řidiče, tak i za provozovatele. Své nároky můžete uplatňovat přímo u pojišťovny, nemusíte tedy postupovat prostřednictvím řidiče nebo provozovatele vozidla. Pojišťovny řeší uplatněné nároky poměrně rychle, proto doporučuji uplatňovat veškeré Vaše nároky primárně u pojišťovny.

 

DOPRAVNÍ NEHODA S NEPOJIŠTĚNÝM VOZIDLEM

Pokud vozidlo viníka nemělo sjednáno povinné ručení, nahradí Vám způsobenou škodu Český kancelář pojistitelů z garančního fondu. Česká kancelář pojistitelů zpravidla sama neřeší Vaše nároky, ale pověří některou z pojišťoven vyřešením škodní události. Proto ve svém důsledku mnohdy ani nepocítíte, že vozidlo nemělo sjednáno povinné ručení.

 

DOPRAVNÍ NEHODA SE ZAHRANIČNÍM VOZIDLEM V ČR

Pokud jste byli poškozeni při dopravní nehodě způsobené zahraničním vozidlem, nemusíte zoufat. Česká republika je členem systému zelených karet, proto pokud Vám způsobí škodu vozidlo z jiného členského státu, zaplatí Vám škodu zahraniční pojišťovna, u které měl viník sjednáno povinné ručení. Nemusíte se přitom obávat toho, že byste se náhrady škody museli domáhat vůči zahraniční pojišťovně, protože každá zahraniční pojišťovna musí mít v ČR tzv. škodního zástupce, kterým je některá z českých pojišťoven. Pokud by Vás tedy např. naboural litevský řidič, stačí zjistit, u které litevské pojišťovny má sjednáno své litevské povinné ručení. Poté stačí zjistit, jaká z českých pojišťoven působí jako její škodní zástupce a uplatnit u ní škodu. Pokud by vozidlo viníka nepocházelo z členského státu tzv. zelených karet a nemělo sjednáno tzv. hraniční pojištění, nahradí Vám způsobenou škodu Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, neboť jde o nepojištěné vozidlo.

Nehoda se zahraničním vozidlem

 

DOPRAVNÍ NEHODA ZPŮSOBENÁ CYKLISTOU

Pokud způsobil dopravní nehodu cyklista, můžete uplatňovat způsobenou škodu pouze po něm. V těchto případech doporučuji zjistit, zdali má cyklista sjednáno soukromé odpovědnostní pojištění (tzv. pojistku na blbost), protože v takovém případě byste mohli své nároky uplatňovat prostřednictvím viníka u jeho pojišťovny.

 

DOPRAVNÍ NEHODA S TRAMVAJÍ

V případě dopravní nehody způsobené tramvají můžete škodu uplatňovat pouze vůči dopravnímu podniku. Vůči strojvedoucímu tramvaje není možné škodu uplatňovat, protože dopravní nehodu způsobil jako zaměstnanec. Tramvaj není motorové, ale kolejové vozidlo, a proto na ní nedopadá povinnost mít sjednané povinné ručení, na základě kterého byste se mohli obrátit přímo na pojišťovnu. Dopravní podnik však musí být ze zákona pojištěn, své nároky však nemůžete uplatňovat přímo u pojišťovny.

Dopravní nehoda s tramvají