Pokud jste při dopravní nehodě utrpěli zranění, máte nárok na náhradu veškerých účelných výdajů, které jste museli vynaložit při svém léčení. Jde především o

 

  • léky a zdravotnické pomůcky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
  • regulační poplatky
  • náklady na cesty k lékaři
  • náklady na dietní stravování
  • náklady spojené s přilepšením na stravě

 

Aby Vám byly tyto výdaje nahrazeny, měli byste prokázat jejich uhrazení účtenkou nebo fakturou.

 

Péče třetí osoby

 

Nejste po dopravní nehodě schopni se postarat sám o sebe anebo o svojí domácnost? Anebo vyžaduje Váš zdravotní stav péči ošetřovatelky? Pokud Vám v této souvislosti vznikly nějaké náklady, máte právo na jejich nahrazení. U odpovědné osoby můžete uplatnit náklady vynaložené při

 

  • péči o Vaše zdraví - např. sestru, která by Vám docházela na převazy, anebo na rehabilitačního pracovníka, pokud nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
  • péči o Vaší osobu – např. pokud nejste schopen provádět osobní hygienu, uvařit si nebo se najíst
  • péči o Vaší domácnost – např. pokud nejste schopen provádět úklid domácnosti, posekat zahradu nebo provádět nezbytnou údržbu

 

Odškodnění však náleží i Vašim blízkým, kteří o Vás po dopravní nehodě bezplatně pečují.

 

Cestovné

Museli jste při léčení úrazu dojíždět k doktorovi nebo na rehabilitace? Jako poškozený máte nárok na náhradu veškerých výdajů, které jste v této souvislosti vynaložili. A to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek. A nejen to – pokud jste byli hospitalizováni v nemocnici anebo jste museli absolvovat pobyt v rehabilitačním ústavu nebo lázních, mají nárok na náhradu cestovních výdajů i Vaši blízcí, kteří Vás navštěvovali.

 

Pomůžu Vám

 

Pokud nevíte, jaké nároky Vám v souvislosti s dopravní nehodou vznikly, nebo nevíte, jak je prokázat, kontaktujte mě! Poskytnu Vám potřebné informace, správně vyčíslím výši Vašeho odškodnění a veškeré Vaše nároky uplatním u pojišťovny. Své služby poskytuji buď úplně bezplatně, anebo za podílovou odměnu ve výši okolo 10 % z částky, kterou pro Vás získám. Pokud bych pro Vás nezískal žádné odškodnění navíc, jsou mé služby zdarma!