Jsem advokát zapsaný u České advokátní komory, který se ve své praxi věnuje prakticky pouze silničnímu provozu. Současně působím jako poskytovatel pomoci obětem trestné činnosti zapsaný u Ministerstva spravedlnosti, a proto bezplatně poskytuji právní pomoc obětem dopravních nehod ve stanoveném rozsahu.

 

Rozhodnutí o zapsání do registru pomoci obětem trestných činů

Rozhodnutí o zapsání do registru pomoci obětem trestných činů str 2

Osvědčení advokátní komory