Ztížení společenského uplatnění = odškodnění za trvalé následky úrazu.

Pokud Vás následky zranění jakkoliv omezují i 1 rok po ustálení zdravotního stavu, máte nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Nový občanský zákoník nestanovuje výši tohoto odškodnění ani žádná kritéria, podle kterých by měla být náhrada za trvalé následky stanovena.

 

§ 2958 občanského zákoníku
Při
ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.
 

Metodika Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud proto vypracoval nezávaznou metodiku, podle které mají soudy postupovat při stanovování výše odškodnění. Na základě této metodiky má být vyhodnoceno, nakolik Vás trvalé následky nehody omezují ve vybraných oblastech života, od schopností se umýt, přes výkon domácích prací, až po možnost sportovat.

 

Tato omezení neposuzuje Váš ošetřující lékař, ale soudní znalec z oboru odškodňování újem na zdraví, který pomocí procent vyjádří, nakolik Vás trvalé následky omezují v celkem 73 činnostech. Na základě váženého průměru těchto hodnot je následně vypočítáno výsledné procentní omezení poškozeného ve všech oblastech společenského uplatnění. Tento výsledek ve své podstatě vyjadřuje, o kolik procent se Váš život zhoršil oproti stavu před dopravní nehodou.

 

K vyčíslení odškodnění je nezbytné stanovit hodnotu zmařeného, byť neskončeného, lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení, tedy pokud by výsledné hodnocení podle metodiky dosahovalo 100 % a poškozený by nemohl vykonávat žádnou ze 73 činností. Podle názoru nejvyššího soudu činí tato hodnota 400násobek průměrné mzdy, pro rok 2014 jde tedy o částku 10.051.200,- Kč.

 

Výsledné odškodnění však musí zohledňovat i věk poškozeného a jeho předchozí zapojení do společenských aktivit. V případě věku metodika vychází z předpokladu, že vrcholu společenských aktivit člověk dosahuje mezi 45 a 54 lety. Proto pokud by vznikly trvalé následky u mladšího člověka, je nezbytné odškodnění zvýšit. Pokud by naopak člověk utrpěl trvalé následky až po uplynutí 54 let, odškodnění se snižuje, jak je uvedeno v následující tabulce:

 

Výše odškodnění v závislosti na věku
0-24 let + 30 až 35 %
25 - 34 let + 20 %
35 až 44 let + 10 %
45 -54 let bez změny
55 - 69 let - 10 %
70 let a výše - 20 %

 

Metodika také umožňuje zvýšit odškodnění, pokud je člověk společensky aktivní více, než je obvyklé. Podle mého názoru by metodika neměla „tabulkově“ určovat, o kolik procent v tomto případě zvýšit odškodnění, rozhodnutí by mělo záležet na rozhodnutí soudu poté, co se pečlivě seznámí s celým případem. Přesto Nejvyšší soud doporučil, aby bylo zvýšení odškodného následující:

 

Odškodnění při vyšším zapojení do společenských aktivit
nadprůměrné + 10 %
výjimečně intenzivní + 20 %
zcela mimořádné + 30 %

 

Pomůžu Vám k vyššímu odškodnění!

 

Ve své praxi spolupracuji se soudní lékařkou, která je skutečnou odbornicí ve svém oboru. Díky její erudici mohu dát ruku do ohně za to, že mí klienti získají maximální možné odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Nemusíte se přitom objednávat a dojíždět za soudní znalkyní- naopak! Sami si určíte, kdy by se Vám prohlídka časově hodila a soudní lékařka Vás navštíví u Vás doma, aniž byste museli někam cestovat. Po vypracování znaleckého posudku obratem uplatním Váš nárok u příslušné pojišťovny.

 

Mé služby jsou zdarma!

Veškeré služby týkající se odškodnění za ztížení společenského uplatnění vyúčtuji pojišťovně viníka nehody, proto za mou pomoc neplatíte. Přenechte proto veškeré své starosti ohledně odškodnění odborníkovi, který pro Vás zajistí nejvyšší možné odškodnění bezplatně!

 

Pokud máte trvalé následky, pravděpodobně budete mít nárok také na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a na péči třetí osoby.

 

Potřebujete pomoct s vymožením odškodnění nebo se chcete jen na něco zeptat?

Kontaktujte mě!