Obecně sice platí, že pokud není zjištěno vozidlo viníka dopravní nehody, musí nést poškozený škodu ze svého. To však neplatí v případě újmy na zdraví. Pro úplnost dodávám, že pokud je známo vozidlo, kterým byla nehoda způsobena, ale nebylo zjištěno, kdo ho v době nehody řídil, nemá tato skutečnost vliv na náhradu škody. V takovém případě musí pojišťovna uhradit poškozeným veškerou škodu způsobenou při dopravní nehodě.

 

Zranění způsobené neznámým vozidlem

 

Pokud jste utrpěli zranění při dopravní nehodě způsobené neznámým vozidlem, musí Vám újmu vzniklou ublížením na zdraví nahradit Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Z tohoto fondu Vám tak bude uhrazeno

 

V případě vážného zranění pak musí Česká kancelář pojistitelů odškodnit i Vaše blízké za způsobené útrapy. Škoda vzniklá poškozením vozidla nebo ušlý zisk je však hrazena z garančního fondu pouze v případě, že došlo k závažné újmě na zdraví a hradí se pouze škoda vyšší než 10.000,- Kč.

 

Byli jste zraněni při dopravní nehodě způsobené neznámým vozidlem? Kontaktujte mě a sjednejte si bezplatnou právní konzultaci, při které Vám poradím, jak máte postupovat. V případě zájmu Vás rád zastoupím i při uplatňování Vašich nároků.

 

Smrt způsobená neznámým vozidlem

 

Pokud Váš blízký zemřel při dopravní nehodě způsobené neznámým vozidlem, i Vy máte nárok na odškodnění z garančního fondu spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. V takovém případě máte nárok na

 

Zemřel Váš blízký při dopravní nehodě způsobené neznámým řidičem? Kontaktujte mě, pomohu Vám při řešení veškerých záležitostí spojených s touto nešťastnou událostí. 

 

Poškození vozidla způsobené neznámým vozidlem

 

Pokud Vám neznámý řidič poškodil vozidlo, bohužel budete muset nést ze svého, anebo ze své havarijní pojistky. Nárok na náhradu škody z garančního fondu máte pouze v případě, že došlo ke škodě vyšší než 10.000,- Kč a zároveň došlo k závažné újmě na zdraví.