Pokud jste zesnulému vypravili pohřeb, máte právo na uhrazení přiměřených nákladů, které jste v této souvislosti vynaložili. Občanský zákoník blíže neupravuje, jaké náklady považuje za přiměřené, v souladu s předchozí právní úpravou se však pozůstalým hradily náklady účtované pohřební službou, hřbitovní poplatky, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu. Nejbližším rodinným příslušníkům a členům domácnosti zesnulého se také hradila jedna třetina přiměřených nákladů na smuteční ošacení a cestovní výlohy.

 

Pokud by při dopravní nehodě zemřelo nezaopatřené dítě anebo jeho rodič, má ten, kdo vypravil pohřeb, nárok na pohřebné. Tuto sociální dávku poskytuje Úřad práce a její výše činí 5.000,- Kč. O tuto částku se snižuje Váš nárok na uhrazení nákladů pohřbu vůči viníkovi nehody.

 

Pokud potřebujete jakkoliv pomoci s řešením této tragické události, kontaktujte mě.