Bolestné představuje odškodnění za bolest, kterou jste vytrpěli v souvislosti se svým zraněním. Prostřednictvím bolestného se odškodňuje i tzv. jiná nemajetková újma, pod kterou spadají veškeré ostatní nepříjemnosti, který jste byli v souvislosti se svým zraněním vystaveni. Může tak jít např.

  • dlouhodobé odloučení od rodiny v důsledku hospitalizace v nemocnici nebo v rehabilitačním ústavu,
  • nemožnost zúčastnit se důležité rodinné události – pokud se např. z důvodu hospitalizace v nemocnici nemůžete zúčastnit svatby své dcery,
  • nemožnost provozovat své koníčky – např. pokud jste členem místního fotbalového týmu a v důsledku svých zranění se nemůžete zúčastnit rozhodujícího utkání o postup do vyšší ligy.

 

Nový občanský zákoník nestanovuje výši bolestného, a to ani rámcově. Podle § 2958 má bolestné plně vyvažovat utrpěný bolesti a další nemajetkové újmy. Pro případ, že by takto nebylo možné výši odškodnění určit, má být stanoveno podle zásad slušnosti.

 

Metodika Nejvyššího soudu

 

Nejvyšší soud proto vypracoval metodiku, která by měla představovat vodítko pro určování výše bolestného. Tato metodika není závazná, většina pojišťoven však podle ní již postupuje a je pravděpodobné, že z ní budou vycházet i soudy. Tato metodika ve své podstatě zachovává dosavadní způsob odškodňování bolestného. Obsahuje katalog diagnóz, které ohodnocuje určitým počtem bodů. Hodnota jednoho bodu činí 1 % z průměrné mzdy, pro rok 2014 jde tedy o 251,28 Kč. Podle této metodiky činí bolestné

 

  • zlomenina horního konce pažní kosti 30 bodů, tedy 7.538,40 Kč
  • těžký otřes mozku 60 bodů, tedy 15.077,- Kč
  • zlomenina žebra 20 bodů, tedy 5.026,- Kč
  • zlomenina pánve 160 bodů, tedy 40.205,- Kč

 

Pomůžu Vám k vyššímu bolestnému!

 

Při uplatňování nároků svých klientů se bohužel setkávám s tím, že ošetřující lékaři nedokáží správně vyplnit posudek o bolestném. Zpravidla jim sepsání posudku trvá neúměrně dlouho a většinou do něj nezahrnou veškeré diagnózy, za které můžete získat odškodnění. Z tohoto důvodu pro své klienty nechávám vypracovat posudky o bolestném u soudní lékařky, která je skutečnou odbornicí ve svém oboru. Díky její erudici mohu dát ruku do ohně za to, že mí klienti získají maximální možné odškodnění za bolest, kterou vytrpěli. Proto pokud nechcete svého lékaře obtěžovat vyplňováním formulářů pojišťovny a chcete mít jistotu, že v posudku nebude opomenuta žádná diagnóza, neváhejte mě kontaktovat.

 

Mé služby jsou zdarma!

 

Veškeré služby týkající se bolestného vyúčtuji pojišťovně viníka nehody, proto za mou pomoc neplatíte. Na základě zdravotnické dokumentace zajistím vypracování posudku o bolestném, správně vyčíslím výši odškodnění a uplatním Váš nárok u pojišťovny, která vyplatí pojistné plnění přímo na Váš účet. Veškeré tyto úkony včetně potřebných konzulatcí jsou pro Vás zdarma.