•  

 • prakticky ve všech případech dosáhnu vyššího odškodnění za dopravní nehodu

   

 • spolupracuji s prověřenými soudními znalci z oboru zdravotnictví i dopravy

   

 • věnuji se prakticky pouze dopravním nehodám a silničnímu provozu

   

 • jsem advokát zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti vedeném Ministerstvem spravedlnosti

   

 • jsem pojištěn pro případ, že bych cokoliv neudělal na 100 %