Konzultace je VŽDY zdarma!

 

Pokud jste utrpěli zranění nebo jste přišli o svého blízkého při dopravní nehodě, kontaktujte mě. Seznámím se s Vaším případem a srozumitelně Vám vysvětlím, jak bude probíhat trestní řízení, popíšu Vám Vaše nároky a odpovím Vám na veškeré otázky. Tato konzultace je bezplatná bez ohledu na to, jestli budete chtít využít mých služeb. Tuto konzultaci Vám mohu poskytnout při osobním setkání i telefonicky.

 

Zastupování poškozeného v trestním řízení je zpravidla zdarma!

 

Nechte své starosti týkající se trestního řízení na odborníkovi. Srozumitelně Vám vysvětlím, jak probíhá trestní řízení v případě dopravních nehod, a učiním za Vás veškeré potřebné úkony. Současně budu sledovat stav trestního řízení a Vy tak budete mít průběžné informace o jeho vývoji. Zastupování poškozených v trestním řízení nabízím zpravidla zdarma, protože svou odměnu vyúčtuji viníkovi nehody nebo pojišťovně.

 

Uplatnění nároku na náhradu škody

 

Veškeré úkony související s uplatněním nároků na náhradu škody poskytuji často bezplatně, protože svou odměnu vyúčtuji pojišťovně. Zpravidla za Vás:

 

  • zdarma uplatním nárok na bolestné,

     

  • zdarma uplatním nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění,

     

  • zdarma uplatním nárok na náhradu za ztrátu na výdělku,

     

  • zdarma uplatním veškeré náklady vynaložené v souvislosti s léčbou. 

 

Podílovou odměnu ve výši zhruba okolo 10 % z částek, které pro Vás získám, si s klienty sjednávám pouze v případě složitějších nároků, jako je např. vyčíslení ušlého zisku u podnikatele, náhrady za péči, kterou rodinní příslušníci poskytli bezplatně poškozenému, anebo pokud jde o složitou dopravní nehodu, ve které je zpochybňováno právo poškozeného na plné odškodnění. V tomto případě platí, že svou odměnu bych Vám vyúčtoval až poté, co budete mít pojistné plnění na svém účtu. Současně platí, že pokud bych pro Vás nevymohl žádnou částku, jsou pro Vás mé služby zdarma.