Spolujezdec má vždy nárok na náhradu škody, a to i v případě, že cestoval vozidlem viníka dopravní nehody. Jeho nárok na náhradu škody může být nanejvýš snížen kvůli spoluzavinění, zpravidla pokud nebyl připoután bezpečnostním pásem, anebo pokud vědomě cestoval s řidičem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Avšak ani v případě, že spolujezdec jel nepřipoutaný a s opilým řidičem, by nemělo být odškodnění sníženo o více než 50 %. Rozhodně není možné spolujezdci přičítat porušení pravidel silničního provozu ze strany řidiče.

 

Viníkem je rodinný příslušník

Pokud jste utrpěli zranění při nehodě způsobené rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou, můžete jejímu trestnímu stíhání zabránit tím, že k němu nedáte jako poškozený souhlas. Pokud při dopravní nehodě nedošlo ke zranění nikoho jiného, policie celou věc odloží. Pokud jste poskytli souhlas s trestním stíháním blízké osoby, můžete jej vzít v průběhu trestního řízení zpět, čímž se trestní stíhání definitivně zastaví.

 

Neposkytnutím souhlasu s trestním stíháním blízkého, anebo jeho zpětvzetím, se poškozený nijak nezbavuje svého nároku na náhradu škody. Nárok na nahrazení způsobené škody trvá bez ohledu na to, zdali byl viník odsouzen v rámci trestního řízení.

 

Pomůžu Vám!

Utrpěli jste při dopravnín nehodě zranění jako spolujezdec? Anebo potřebujete poradit jak postupovat v trestním řízení vedeném proti Vašemu blízkému? Kontaktujte mě! Poskytnu Vám bezplatnou právní konzultaci a v případě zájmu Vás rád zastoupím! Tuto konzulatci Vám mohu poskytnout i telefonicky