Škodu na vozidle je nejsnazší uplatňovat vůči pojišťovně viníka dopravní nehody. Je zřejmé, že Vám musí nahradit škodu, která Vám byla při dopravní nehodě způsobena, proto se budeme soustředit na postup při řešení pojistné události.

 

Oznamte dopravní nehodu pojišťovně viníka

 

Vše začíná ohlášením dopravní nehody pojišťovně viníka. Většině pojišťoven stačí toto hlášení telefonicky. Pokud nevíte, u jaké pojišťovny byl viník pojištěn, můžete to zjistit přes poznávací značku jeho vozidla, kterou zadáte do vyhledávače České kanceláře pojistitelů na internetové stránce https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ. Pokud neznáte registrační značku vozidla viníka a věc byla řešena Policií ČR, vyžádejte si na příslušném dopravním inspektorátu potvrzení o účasti na dopravní nehodě, kde bude tento údaj uveden.

 

Prohlídka vozidla technikem pojišťovny

 

Při ohlášení nehody pojišťovně si rovnou domluvte prohlídku vozidla jejím technikem. Pojišťovny chtějí prakticky vždy ohledat vozidlo, aby posoudil rozsah poškození. Při prohlídce technik pojišťovny pořídí fotodokumentaci vozidla a sepíše seznam poškozených dílů. Doporučuji proto pečlivě prohlédnout vozidlo a trvat na zaznamenání veškerých (i nepatrných) poškození vozidla. Pokud by při následné opravě bylo po odstrojení části vozidla zjištěno, že došlo k poškození jeho dalších částí, musíte opravu přerušit a domluvit se na další prohlídce vozidla. Následně pojišťovna posoudí, zdali je možné vozidlo opravit, anebo zda se jedná o tzv. totální škodu.

 

Totální škoda

 

Tímto termínem pojišťovny označují situaci, kdy předpokládaná výše oprav převyšuje obvyklou hodnotu vozidla. V takovém případě pojišťovna nabídne vrak vozidla k prodeji prostřednictvím aukce a následně Vás informuje o tom, za jakou cenu je její vítěz ochoten zbytky vozidla odkoupit. Pak máte na výběr – buďto této nabídky využijete a kontaktujete vítěze aukce, anebo si vrak vozidla necháte. V obou případech však bude cena dosažená v aukci odečtena od obvyklé hodnoty vozidla.

 

Pozor – pokud pojišťovna dospěje k závěru, že jde o tzv. totální škodu, neznamená to, že vozidlo nesmíte opravovat. Pokud máte za to, že dokážete provést opravu vozidla levněji, než předpokládá pojišťovna, můžete si nechat vyplatit pojistné plnění za totální škodu a následně si vozidlo opravit.

 

Oprava rozpočtem nebo fakturou?

 

Pokud se vozidlo vyplatí opravovat, máte možnost od pojišťovny požadovat pojistné plnění ve výši předpokládaných nákladů na opravu. V takovém případě pojišťovna určí hodnotu náhradních dílů a potřebné práce v autoservisu a tuto částku Vám vyplatí.

 

Druhou možností je vozidlo opravit v autoservisu a pojišťovně předložit fakturu prokazující částku, kterou jste za opravu uhradili. Pojistné plnění je pak stanoveno s ohledem na tuto fakturu. Pokud své vozidlo opravujete ve smluvním servisu pojišťovny, zpravidla za Vás celou škodu vyřeší.

 

Pozor na amortizaci!

 

Při stanovení nákladů na opravu pojišťovny mnohdy odmítají vyplatit poškozeným celou škodu s odůvodněním, že při dopravní nehodě byly poškozeny již opotřebené díly. Z tohoto důvodu krátí pojistné plnění o desítky procent s odkazem na tzv. amortizaci či korekce nákladů na materiál. Tento postup je však zcela nezákonný, protože poškozenému musí být uhrazena veškerá škoda způsobená na vozidle. Není možné, aby pojišťovny snižovaly pojistné plnění kvůli stáří poškozeného vozidla. Opravou havarovaného vozidla se totiž těžko může zvýšit jeho cena.

 

Proto pokud máte za to, že pojišťovna krátila Vaše pojistné plnění, neváhejte mě kontaktovat!