PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

 

Zaměstnanec

 

Pokud jste se v důsledku dopravní nehody ocitli v pracovní neschopnosti, nepochybně poklesl Váš příjem, protože nemocenská pokrývá pouze zhruba 60 % z Vašeho výdělku. Jako poškozený proto máte nárok na to, aby Vám byl nahrazen veškerý výdělek, který Vám ušel v důsledku dopravní nehody. Při výpočtu této náhrady se nevychází ze mzdy, kterou máte uvedenu v pracovní smlouvě, ale z Vašeho průměrného hrubého výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí před dopravní nehodou. Zohledněny by tak měly být i veškeré přesčasy, příplatky i osobní ohodnocení, kterého jste v tomto období dosáhly. Od této částky se odečtou dávky nemocenského, které Vám byly vyplaceny. Nezapomeňte – náhrada za ztrátu na výdělku podléhá dani z příjmu fyzických osob, a proto jí musíte následně zahrnout do svého daňového přiznání.

 

Rád Vám pomohu zajistit veškeré potřebné podklady, správně vyčíslím ztrátu na výdělku a uplatním Váš nárok u pojišťovny. Mé služby jsou v drtivé většině případů zdarma, protože svou odměnu následně vyúčtuji pojišťovně. Pokud Vám mohu pomoci, kontaktujte mě!

 

Podnikatel

 

Podnikatel má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi jeho očekávanými příjmy a výdaji. Při stanovení výše předpokládaných příjmů se zpravidla vychází z daňového základu v daňovém přiznání za předchozí kalendářní rok. U výdajů nemusíte vycházet z nákladů uvedených v daňovém přiznání, kde se zpravidla používají paušály, ale ze skutečně vynaložených výdajů v předchozím kalendářním roce.

 

Správné vyčíslení ztráty na výdělku u podnikatele je mnohdy komplikované a v některých případech je nezbytné vypracovat znalecký posudek. Pokud jste v důsledku zranění utrpěného při dopravní nehodě nemohli vykonávat svou podnikatelskou činnost, kontaktujte mě. Učiním za Vás veškeré kroky potřebné k Vašemu plnému odškodnění. 

 

PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

 

Pokud vedla dopravní nehoda k trvalým následkům, kvůli kterým nemůžete vykonávat ve stejném rozsahu svou dosavadní práci, máte nárok na nahrazení rozdílu mezi Vaším výdělkem před dopravní nehodou a výdělkem, kterého dosahujete v novém zaměstnání, popř. při zkráceném úvazku ve stávajícím zaměstnání. Výše odškodnění se snižuje o invalidní důchod, který Vám byl přiznán pro zranění utrpěné při dopravní nehodě. Na odškodnění máte nárok rovněž v případě, kdy se sice Váš výdělek po dopravní nehodě nesnížil, avšak svou práci zvládáte pouze s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou. Výše odškodnění je průběžně zvyšována podle toho, jak rostly výdělky v daném oboru. Současně se zohlední i pravděpodobný růst výdělku podle rozumného očekávání.

Rád Vám pomohu zajistit veškeré potřebné podklady, správně vyčíslím ztrátu na výdělku a uplatním Váš nárok u pojišťovny. Mé služby jsou v drtivé většině případů zdarma, protože svou odměnu následně vyúčtuji pojišťovně. Pokud Vám mohu pomoci, kontaktujte mě!

 

Náhrada za ztrátu na důchodu

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se nezohledňuje při výpočtu starobního důchodu. Proto je poškozeným s trvalými následky často přiznáván nižší důchod, než na který by měli nárok v případě, kdy by k dopravní nehodě nedošlo. Proto máte nárok na dorovnání svého důchodu do výše, kterou byste pobírali v případě započtení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Pokud si nevíte rady se složitým výpočtem náhrady za ztráty na důchodu, neváhejte mě kontaktovat. Učiním za Vás veškeré kroky potřebné k Vašemu plnému odškodnění.