Pokud jste v důsledku smrti svého blízkého přišli o osobu, která Vám poskytovala výživu, máte nárok na peněžitý důchod. Tento nárok máte i v případě, že Vám osoba blízká byla povinna poskytovat výživu, ale tuto povinnost neplnila. Pokud např. při dopravní nehodě zemře jeden z rozvedených rodičů, kterému byla uložena povinnost hradit svému synovi výživné, ale tuto povinnost neplnil.

 

Při stanovení výše tohoto důchodu se vychází z výše výživného, na které by měla vyživovaná osoba nárok podle občanského zákoníku:

 

  • dítě má nárok na výživné, které by odpovídalo životní úrovni zesnulého rodiče. Teprve poté se přihlíží k jeho odůvodněným potřebám, majetkovým poměrům, na schopnostech a majetkových poměrech zesnulého rodiče. Výživné se v tomto případě poskytuje do doby, než je dítě schopné se o sebe samo postarat.

  • manželka zesnulého má nárok na výživné, které by jí zajišťovalo stejnou hmotnou a kulturní úroveň, jakou by měla v případě, kdyby nedošlo ke smrti jejího manžela.

 

Nárok na výživné mají i rodiče, pokud jim jejich zesnulý potomek poskytoval výživné. Stejný nárok má např. i družka zesnulého.

Pokud by pozůstalým vznikl nárok na vdovský nebo sirotčí důchod, odečítá se jim takto poskytnutá částka od stanovené výše výživného.

 

Pokud potřebujete pomoci s uplatněním svého nároku, kontaktujte mě!